Σε αυτό το τμήμα (8 μ.μ - 9 μ.μ) οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τα βήματα στον Συρτό, Σιγανό, Μαλεβιζώτη και Σούστα. Στον Συρτό οι μαθητές έχουν διδαχτεί αρκετές φιγούρες όπως ψαλιδάκια, μύτες, σταυρώματα κα έτσι ώστε να επιταχύνουμε το λύσιμο των ποδιών αλλά και φιγούρες που θα βοηθήσουν την κίνηση του σώματος όπως στροφές και χορός εκτός κύκλου. Ο γυναίκες ξεκίνησαν να κατανοούν τον ρόλο τους στον κύκλο και να βγαίνουν μπροστά ενώ οι άντρες να χτυπούν τα πόδια τους και να κάνουν ταλίμια όπως ο κρητικός χορός επιτάσσει. Στο Μαλεβιζιώτη αντίστοιχα έχει γίνει ένα ξεκίνημα με απλές φιγούρες που δίνουν την ικανότητα στον χορευτή να βγει μπροστά και να εκτελέσει με απλές τεχνικές-αυτοσχεδιασμούς.

Το τμήμα 7 μ.μ - 8 μ.μ είναι πιό προχωρημένο, εντάσεται η χορευτική ομάδα και ο ρυθμός των μαθημάτων είναι πιό εντατικός και πιό απαιτητικός. 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 ΔΕΥΤΕΡΑ : 7 μ.μ - 8 μ.μ (Κρητικά)

                       8 μ.μ - 9 μ.μ (Κρητικά Μεσσαίο Τμήμα)

ΤΕΤΑΡΤΗ : 7 μ.μ - 8 μ.μ (Κρητικά)

                       8 μ.μ - 9 μ.μ (Κρητικά Μεσσαίο Τμήμα)