ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αγγελική Ντουνιαδάκη
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικόλαος Καρπουζάκης 
ΤΑΜΙΑΣ Δήμητρα Μητσέα
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Εμμανουήλ Σηφογιωργάκης
ΜΕΛΗ

Χριστίνη Κουτάκου

Θεοχάρης Αγαπητός

Καλογεράκη Μαρία - Θεοδώρα