ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παύλος Καρτσάκης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ευφροσύνη Σγουράκη 
ΤΑΜΙΑΣ Δήμητρα Μητσέα
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αγγελική Βεζυρέα
ΜΕΛΗ

Περικλής Δρακόπουλος

Χαράλαμπος Αγαπητός

Κωνσταντίνος Καρτσάκης